Om Hjemmekorps.no

Hjemmekorps.no er et eksperiment, inspirert av både korona og en generell frustrasjon over at så mange musikanter faller fra underveis. Sannsynligvis har en del av det å gjøre med at de øver for lite og ikke opplever nok mestring.

Hjemmekorps.no skal inspirere til hjemmeøving ved å gjøre leksene til en del av felles prosjekter. Det er ment som et verktøy for dirigenter og instruktører. Målet er selvfølgelig større mestringsfølelse og mindre frafall blandt de yngste - men det kan også brukes mot pandemi og sosial isolasjon for både små og store.

Øve-opptak hjemmefra settes automatisk sammen til små låter som kan spilles av enten rett etter opptaket eller på neste samspill-øvelse. Det eneste dirigenten trenger å gjøre, er å laste opp noter i MusicXML-format og sende ut lenker til musikantenes opptaks-sider.

For å få bruke Hjemmekorps.no til ditt korps eller orkester, ta kontakt.

Rulletekster..

Koding: Hallvord Reiar Michaelsen Steen og Richard Birkeland Tøndel.

Betatesting: musikanter fra Ila og Bolteløkka skolekorps.

Hosting: heroku.com og sanity.io.

Instrument-ikoner: Freepik, hentet fra www.flaticon.com