Velkommen!

Hjemmekorps.no skal inspirere korpsmusikanter til hjemmeøving ved å gjøre leksene til en del av felles prosjekter. Dirigenten legger inn noter, musikantene spiller inn stemmene hjemme og får høre det kombinerte resultatet - enten rett etter innspilling eller på neste øvelse.

...det kan også brukes under pandemier til å gi en liten fornemmelse av samspill..

Her kommer det til å stå enda mere om hva som er bra med prosjektet, til glede for tilfeldige besøkende.

Er du en dirigent eller musikant som allerede bruker Hjemmekorps.no? Skriv inn epost-adresse eller mobilnummer for å få tilsendt innloggingslenke:

E-post eller mobilnummer: